Niet alleen voor de vennootschappen zitten er wijzigingen aan te komen. Vanaf 2018 wil de regering de fiscale nadelen wegwerken die eenmanszaken nu nog ondervinden in vergelijking met vennootschappen:

– Ook in de personenbelasting zullen autokosten aftrekbaar gemaakt worden in functie van hun CO2-uitstoot, net zoals bij vennootschappen, in plaats van de huidige 75%. Op die manier worden milieuvriendelijke auto’s ook voor eenmanszaken fiscaal voordeliger.
– De belasting op stopzettingsmeerwaarden zal dalen.
– Voor eenmanszaken zal een kostenforfait ingevoerd worden dat gelijk is aan dat van werknemers.
– Ook voor zelfstandigen stijgt de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk van 8% naar 20%.