Selecteer een pagina

Hoewel niemand verplicht is om een voorafbetaling van de belastingen te doen, doet u er als ondernemer toch goed aan dit te overwegen. Want, doet u geen, of onvoldoende voorafbetalingen, dan wordt u daarvoor beboet. Voor inkomstenjaar 2017 is deze boete t.o.v. vorig jaar verdubbeld, van 1,125% naar 2,25%.

Enkel wie zich voor het eerst als zelfstandige in hoofdberoep vestigt, wordt tijdens de eerste drie jaar niet gestraft in geval van geen of onvoldoende voorafbetaling. Dezelfde regeling geldt ook voor de eerste drie boekjaren van een startende kleine vennootschap.

Als ondernemer bent u vrij om te kiezen hoeveel u vooraf betaalt en wanneer u dat doet. Maar, door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt u dus een belastingvermeerdering van 2,25%. De verschuldigde vermeerdering wordt desgevallend verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetaling.

Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00% (ten laatste op 10 april 2017)
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 2,50% (ten laatste op 10 juli 2017)
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 2,00% (ten laatste op 10 oktober 2017)
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 1,50% (ten laatste op 20 december 2017)

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%).

Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald. Vennootschappen hebben nooit recht op een bonificatie of vermindering van de belasting als ze te veel vooraf betaald hebben. Zelfstandigen kunnen wel genieten van zo’n korting aangeboden door de fiscus. Om recht te hebben op de bonificatie moet er dan wel een bedrag dat overeenkomt met 106% van uw uiteindelijk verschuldigde belasting vooraf betaald worden.

Het is heel belangrijk dat u als ondernemer de voorafbetaling tijdig en op de juiste manier doet. Aarzel daarom zeker niet om uw adviseur bij KMG te contacteren voor meer informatie en assistentie bij uw voorafbetalingen.