Selecteer een pagina

Sinds 1 oktober 2020 kan je online het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen via de website van het Vlaio. Deze subsidie is in het leven geroepen om ondernemingen die hun omzet met minstens 60% zien dalen tussen 1 augustus en 30 september 2020 financieel te ondersteunen.

Concreet kan je als ondernemer of zelfstandige de subsidie aanvragen als:

  • je op 1 augustus 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest had.

EN

  • die als gevolg van de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen:
    • (opnieuw) verplicht moest sluiten in de periode van 1 augustus tot 30 september

OF

  • een omzetdaling (exclusief btw) van minstens 60% kent.

De omzetdaling bereken je door de periode van 1 augustus tot 30 september 2020 te vergelijken met dezelfde periode in 2019. Let op: de omzetdaling moet het directe of indirecte gevolg zijn van de exploitatiebeperkingen ten gevolge van de coronamaatregelen. Een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor het berekenen van de omzetdaling.

Uitgestelde facturatie is eveneens niet van toepassing. De omzetdaling wordt namelijk aangetoond op basis van een van volgende elementen:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

Als je in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid), dan mag je de periode vervangen door een andere referentieperiode. In je aanvraag moet je wel duidelijk motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest.

De subsidie bedraagt 7,5 % van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar) maar is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro.

 

Voorbeeld:

Omzet 01/08/2019 – 30/09/2019 10.000,00 euro
Omzet 01/08/2020 – 30/09/2020 3.999,99 euro
Subsidie 750,00 euro

 

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep. Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

“Wat als je een startende onderneming bent? Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode augustus-september 2020 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor diezelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.”

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 november 2020.

Twijfel je nog of je voldoet aan de voorwaarden van de subsidie, of heb je hulp nodig bij de online aanvraag, contacteer dan je dossierbeheerder bij KMG. Samen bekijken we dan in detail je aanvraag.