Selecteer een pagina

Een nieuwe maand, tijd voor een nieuwe premie: Vlaams Beschermingsmechanisme 6.
Vanaf 16 april kan de aanvraag voor deze premie ingediend worden, ook deze keer via de gekende procedure op de website van VLAIO.

 

Deze premie wordt toegekend aan:

 • ondernemingen die in maart 2021 te kampen hadden met een omzetdaling van 60% in vergelijking met maart 2019;
 • ondernemingen die heel de maand maart verplicht gesloten waren;
 • ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 27 maart 2021 tem 31 maart 2021.

Ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het directe of indirecte gevolg is van de opgelegde maatregelen genomen door het Overlegcomité. Een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor het berekenen van de omzetdaling.

 

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

 

De premie bedraagt 10% van de omzet exclusief btw die gerealiseerd werd in:

 • ofwel de periode van 1 maart tem 31 maart 2019
 • ofwel de periode van 27 maart tem 31 maart 2019

De maximale premie bedraagt:

 • €7.500 voor ondernemingen zonder tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tem 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Voor deze periode is ook een minimum premie van € 600 voorzien. De minimum en maximumbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

 

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 mei 2021.

Graag geven wij ook mee dat de deadline voor het Vlaams beschermingsmechanisme 5 verlengd is tem 30 april 2021.

 

Vragen? Aarzel zeker niet! Wij helpen jullie graag verder.