Selecteer een pagina

Vanaf 16 maart is het mogelijk het Vlaams Beschermingsmechanisme 5 aan te vragen via de website van Vlaio.

Deze premie wordt toegekend aan:

  • ondernemingen die in februari 2021 te kampen hadden met een omzetdaling van 60% in vergelijking met februari 2020;
  • ondernemingen die heel februari verplicht gesloten waren;
  • ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 februari 2021 en 7 februari 2021 of tussen 1 februari 2021 en 12 februari 2021.

 

Ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het directe of indirecte gevolg is van de opgelegde maatregelen genomen door het Overlegcomité. Een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor het berekenen van de omzetdaling.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn in deze periode, dienen geen omzetdaling aan te tonen.

Ondernemingen die opnieuw geopend zijn op 8 februari of op 13 februari hebben 2 mogelijkheden. Ofwel kiezen zij voor de periode van verplichte sluiting zonder een omzetdaling aan te tonen. Zij kunnen echter ook voor gans de maand februari kiezen, maar in dat geval dient de omzetdaling wel aangetoond te worden.

 

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

 

De premie bedraagt 10% van de omzet exclusief btw die gerealiseerd werd in de referteperiode.

 

De maximale premie bedraagt:

  • €7.500 voor ondernemingen zonder tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tem 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Voor deze periode is ook een minimum premie van € 600 voorzien. De minimum en maximumbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

 

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 april 2021.

Indien er nog zaken onduidelijk zijn, contacteer gerust uw dossierbeheerder binnen KMG. Wij helpen jullie graag verder!