Missie en visie

Het is de missie van KMG Boekhouding om van boekhouder te evolueren naar businesscoach. Daarbij wil ons kantoor nog meer inzetten op de vertrouwensrelatie met klanten en partners. We gaan voor toegevoegde waarde zonder daarbij de basisrol van boekhouder te verwaarlozen.

Bij KMG Boekhouding hebben we ons de laatste jaren vooral toegelegd op digitalisering. Voor ons is het belangrijk om u tijdig te adviseren en te coachen zodat u al uw zakelijke doelstellingen kan realiseren. Onze samenwerking met ClearFacts biedt ons hiertoe de mogelijkheid. U kan op elk moment uw resultaten online opvolgen naar gelang uw behoeften. Bovendien geeft het ons de kans om de boekhouding op een regelmatigere en snellere basis te verwerken. Hierdoor kunnen wij meer bezig zijn met u als ondernemer en niet enkel met de cijfers.

Uw succes en resultaat zijn onze prioriteit!

 

Recente artikelen op onze blog

Jobstudent, waarop letten?

Als je aan de slag gaat als jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt. Welke vier zaken moet je zeker in de gaten houden? 1) Hoeveel uur mag ik werken? Door onder de grens van 475 uur...

Lees meer

POZ: Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Bedrijfsleiders bouwen vaak een aanvullend pensioen op vanuit hun vennootschap, die voor hen een groepsverzekering of IPT-verzekering afsluit waarmee een groter pensioenkapitaal kan verwezenlijkt worden. Om aan zelfstandigen zonder vennootschap dezelfde mogelijkheid te geven, kunnen zij vanaf juli 2018 een extra aanvullend pensioen opbouwen via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Hiervan zouden de voordelen en grenzen gelijk moeten zijn aan die voor zelfstandige bedrijfsleiders

Lees meer

Iedereen € 640 belastingvrij dividend!

Sinds 1 januari 2018 is voor elke belastingplichtige de eerste schijf van 640 euro aan ontvangen dividenden voortaan vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Maar...

Lees meer