Selecteer een pagina

Naar aanleiding van de corona crisis waren veel zelfstandigen genoodzaakt om het overbruggingsrecht aan te vragen. Voor de maand mei werd dit overbruggingsrecht automatisch verlengd.

Ook voor de maand juni kan er een overbruggingsrecht bekomen worden. Belangrijk hier is dat voor de maand juni wél opnieuw een aanvraag moet ingediend worden bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Voor de maanden juli en augustus kan het overbruggingsrecht aangevraagd worden door zelfstandigen die nog steeds onder de sluitingsmaatregelen vallen of de zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren, waardoor zij hun activiteit nog steeds gedwongen moeten onderbreken.

Zelfstandigen die niet langer onder de sluitingsmaatregelen vallen, maar toch beslissen hun activiteit 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken, kunnen enkel nog beroep doen op het overbruggingsrecht op voorwaarde dat er een duidelijk oorzakelijk verband aangetoond kan worden tussen de onderbreking van de activiteit en COVID-19.