Selecteer een pagina

De regering heeft met een belastinghervorming de investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 20%. Deze verhoging is slechts voor twee kalenderjaren, nl. 2018 en 2019, van toepassing (wet 25.12.2017, BS 29.12.2017).

Concreet houdt dit in dat 20% van alle gerealiseerde investeringen van de belastbare winst mag worden afgeboekt. De vennootschapsbelastingen worden vervolgens op dit verlaagde bedrag berekend in plaats van op de werkelijke boekhoudkundige winst.

Als u nog wil genieten van deze investeringsaftrek, dan moet u dus nog investeren voor 31 december 2019. Opgelet, aan deze investeringsaftrek zijn wel enkele voorwaarden verbonden :

  • De investeringen worden uitsluitend voor de zelfstandige activiteit worden gebruikt
  • Gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop komen niet in aanmerking
  • Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik komen eveneens niet in aanmerking