Maaltijdcheques vormen een extralegaal voordeel dat u als werkgever kan toekennen aan uzelf en uw medewerkers. Bovendien is zo’n maaltijdcheque onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. De werknemer moet hiervoor ten minste 1,09 euro betalen en de werkgever mag tot het jaareinde 2015 maximaal 5,91 euro bijdragen per cheque. Vandaar dus dat de meeste maaltijdcheques een waarde van 7 euro hebben.

Vanaf 1 januari 2016 mag de werkgeversbijdrage stijgen met 1 euro naar maximaal 6,91 euro en kan de waarde van een maaltijdcheque dus 8 euro bedragen. De stijging van de bijdrage is echter geen verplichting, indien u nu maaltijdcheques van bijvoorbeeld 4 euro uitgeeft en dat zo wil houden dan kan dat perfect.

Daarnaast werd beslist om vanaf 1 januari 2016 de aftrekbare beroepskost van de maaltijdcheques voor de werkgever op te trekken naar 2 euro per cheque, ongeacht de waarde van de maaltijdcheque. (voordien werd de beroepskost beperkt tot 1 euro per cheque.)