Update optionele BTW op professionele onroerende verhuur

In een vorig artikel maakten we melding van de invoering van de optionele professionele onroerende verhuur vanaf 1 oktober 2018.

De regering heeft tijdens de zomermaanden het definitief wetsontwerp ingediend.  De datum van inwerkingtreding werd naar 1 januari 2019 opgeschoven.

Niettemin blijft 1 oktober 2018 belangrijk.  Enkel gebouwen waarvoor de BTW vanaf deze datum opeisbaar wordt, komen in aanmerking.  Voor 1 oktober mag er al wel BTW op diensten van architecten, landmeters, grondwerkers, … opeisbaar geworden zijn.

De terbeschikkingstelling van opslagruimten zullen vanaf 1 januari 2019 onder toepassing van de BTW vallen, indien meer dan 50% van de oppervlakte of het volume voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.  De reeds lopende huurovereenkomsten die aan BTW zijn onderworpen, blijven tot aan het einde van de overeenkomst aan BTW onderworpen.  De lopende overeenkomsten die niet aan de oude 10%-regel voldeden, maar nu wel aan de 50%-regel voldoen zullen kunnen opteren voor de BTW -heffing.