Selecteer een pagina

Ieder kwartaal moet je als zelfstandige je sociale bijdragen betalen. Op basis hiervan bouw je sociale rechten op (hoofdberoep). Niet betalen heeft dan ook verstrekkende gevolgen:

• voor elk kwartaal waarvoor geen bijdrage is betaald, bouw je geen pensioen op;
• in de ziekteverzekering verlies je je rechten.

Zeker nu, op het einde van het jaar, is het zeer belangrijk dat je je sociale bijdragen tijdig betaalt. Alle openstaande bedragen aan sociale bijdragen op het einde van het jaar worden immers verhoogd met 7%! Die verhoging van 7% komt bovenop de verhoging van 3% voor elk kwartaal dat je te laat betaalt.

Denk er aan: Het is de datum waarop het geld op de rekening van de sociale kas staat die telt. Als je pas op 31 december je overschrijving uitvoert is deze bijgevolg ook te laat.

Ook bij de overstap van sociale kas is het tijdig betalen van je bijdragen heel belangrijk. De overstap naar je nieuwe sociale kas kan pas ingaan als je eind dit jaar al je openstaande sociale bijdragen betaald hebt aan je huidige sociale kas.

Voor eenmanszaken is het tijdig betalen van de sociale bijdragen zelfs extra belangrijk. Wanneer zij investeringen doen met eigen middelen hebben zij recht op een belastingkrediet of een korting op hun personenbelasting van 10% op het bedrag van de aangroei van hun beroepsvermogen. Hiervoor is wel vereist dat alle sociale bijdragen betaald zijn per 31 december.

Het is ook het moment van betaling dat bepaalt in welk jaar je bijdragen aftrekbaar zijn. Enkel de effectief betaalde sociale bijdragen kunnen voor dat kalenderjaar worden afgetrokken.

Betaal je je bijdrage van het 4de kwartaal 2016 pas in 2017, dan is deze bijdrage ook pas in 2017 aftrekbaar.

Tijdig betalen is dus de boodschap!