Vanaf 1 januari 2016 wordt de regeling van 6% op renovatiewerken in de bouw aangepast. Vanaf dan is het verlaagde tarief van 6% enkel nog van toepassing op gebouwen van ten minste 10 jaar oud. In de andere gevallen is het gebruikelijke tarief van 21% van toepassing.

De regering heeft wel voorzien in een aantal overgangsmaatregelen om toch nog van het verlaagde tarief te genieten. Werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunnings- of meldingsplicht waarvoor de vraag of melding nog dit jaar wordt gedaan, blijven genieten van het verlaagde tarief. Dat geldt ook voor contracten gesloten met een aannemer getekend ten laatste op 31 december en waarop de uitvoeringsdatum van de werken is vermeld. In beide gevallen moeten de facturen wel uitgeschreven zijn voor het einde van 2017.