Relatiegeschenken

De eindejaarsperiode komt er weer aan en in deze periode worden er vaak eindejaarscadeaus gegeven aan zakenrelaties. Hoe zit het nu ook alweer met de btw aftrek en kunnen deze uitgaven opgenomen worden in de beroepskosten?

BTW

Als de waarde van een geschenk in het kader van de beroepsrelatie minder bedraagt dan 50 euro excl btw, is de btw in principe volledig recupereerbaar. Kost het geschenk 50 euro of meer dan kan je de btw helemaal niet recupereren. De btw op tabaksproducten en geestrijke dranken (+22°) is nooit aftrekbaar, zelfs niet als je onder de grens van 50 euro excl btw blijft.

Belangrijk is ook dat er per kalenderjaar slechts 1 geschenk per beroepsrelatie in aanmerking komt. Wanneer je aan één beroepsrelatie per kalenderjaar meerdere geschenken geeft met een waarde lager dan 50 euro excl btw, kan je slechts van één van die geschenken de btw recupereren.

Geef je een geschenk aan je werknemers ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten of aan de kinderen van je werknemers ter gelegenheid van Sinterklaas, dan was vroeger de btw aftrekbaar als alle werknemers of alle kinderen van de werknemers zo een geschenk kregen en de aankoopprijs lager was dan 35 euro excl btw per werknemer en per kind. Deze regeling is aangepast vanaf 2017.

Per begunstigde en per kalenderjaar komt er één gelegenheidsgeschenk in aanmerking voor de btw-aftrek, als de waarde lager is dan 50 euro excl btw. Het speelt geen rol meer wanneer of naar aanleiding waarvan je het geschenk geeft. Geef je meerdere geschenken, dan is slechts voor één geschenk de btw aftrekbaar.

Directe belastingen

Relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar als beroepskost. Opgelet: Geeft u een geschenk met een waarde van meer dan 125 euro, dan moet u een fiche 281.50 opmaken voor de verkrijger, die er op zijn beurt op belast zal worden. Is het voordeel belastbaar bij de verkrijger, dan is de kostprijs voor u wel volledig aftrekbaar.

Relatiegeschenken die men uitdeelt tijdens buitenlandse zakenreizen zijn altijd 100% aftrekbaar als beroepskost. Nog interessanter zijn geschenken in de vorm van reclameartikelen. Als het geschenk opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming draagt, zijn deze kosten ook 100% aftrekbaar als beroepskosten en is de btw volledig aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat de reclameartikelen bestemd zijn voor een grote verspreiding en dus niet voor een beperkte categorie van zakenrelaties en bovendien moet het geschenk een geringe waarde hebben.