Selecteer een pagina

De relance-uitkering of het heropstart – overbruggingsrecht is een aanvullende uitkering voor zelfstandigen die heropstarten na een verplichte sluiting en een omzetdaling ondervinden.
Het gaat hier om zelfstandigen die in de eerste fase van de crisis verplicht werden om hun activiteit meer dan een volledige kalendermaand te onderbreken en ten vroegste 4 mei de toelating kregen om hun activiteit opnieuw uit te oefenen.

Deze maatregel geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en gelijkgestelden, die evenveel bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. Ze kan niet ingeroepen worden door zelfstandigen in bijberoep (die geen bijdragen verschuldigd zijn zoals een hoofdberoep) en gepensioneerde zelfstandigen.

Om een beroep te kunnen doen op deze uitkering, moet men eveneens kunnen aantonen dat er in het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies was van ten minste 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.
Deze omzetdaling moet volledig te wijten zijn aan de Corona crisis.

De uitkering bedraagt 1 614,10 euro met gezinslast of 1 291,69 euro zonder gezinslast. De uitkering kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus.

Bent u in de maand juni nog steeds gedwongen om uw zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken, kan u nog steeds beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.