Selecteer een pagina

Weet u hoeveel pensioen u zal krijgen wanneer u stopt met werken? Neen? Troost u, weinig mensen hebben daar een idee van. In vergelijking met werknemers en ambtenaren ligt het wettelijk pensioen het laagst voor de zelfstandigen waardoor het voor hen vaak moeilijk is om hun standaard ook na de pensionering te behouden.

Op 26 juli 2017 heeft de federale regering een aantal hervormingen goedgekeurd met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit akkoord werd voorgelegd aan het parlement en moet nog vertaald worden naar wetteksten. Deze maatregelen zullen in principe in voege treden in 2018. Hoewel er dus vandaag nog niets definitief is willen we u het voorstel niet onthouden.

Het voorontwerp bepaalt een sociaal kader dat aan zelfstandigen die werken via een eenmanszaak de mogelijkheid biedt om, naast het Vrij Aanvullend Pensioen, een nieuw, fiscaal aantrekkelijk, aanvullend pensioen op te bouwen, naar het voorbeeld van wat reeds bestaat voor zelfstandigen in een vennootschap: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

De POZ is dus gericht op de zelfstandigen die via een eenmanszaak werken, maar mag eveneens afgesloten worden door meewerkende echtgenoten en gevestigde zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen die minstens even hoog zijn als de minimumbijdrage in hoofdberoep (708,35 EUR per kwartaal voor 2017). De jaarlijkse stortingen van de betaalde premies leveren de zelfstandige een belastingvermindering van 30% op. Op voorwaarde dat de som van het opgebouwde pensioen uit de eerste en de tweede pijler maximaal 80% van het gemiddelde loon van de laatste drie gewerkte jaren bedraagt. Een hele berekening dus die uw boekhoudkantoor samen met uw verzekeringsagent perfect voor u kunnen maken.

Het is nog wachten op de concrete uitwerking en fiscale gevolgen van deze nieuwe maatregel, maar we zijn alvast hoopvol dat onze zelfstandige klanten zonder vennootschap in de nabije toekomst bijkomend aan pensioenopbouw kunnen doen.