Selecteer een pagina

Het gemiddeld wettelijk pensioen voor zelfstandigen bedraagt momenteel een schamele 900,00 € per maand. Om de levensstandaard na het pensioen op peil te houden, is het dan ook een must om als zelfstandige naast dit wettelijk pensioen, een aanvullend pensioen op te bouwen tijdens de beroepsloopbaan. Er bestaat reeds het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Hiervan kunnen zowel bedrijfsleiders (= zelfstandigen met een vennootschap) als zelfstandigen zonder vennootschap (= vrije beroepers en eenmanszaken) gebruik maken. Het aanvullend pensioenkapitaal dat via deze weg kan opgebouwd worden, is echter aan de bescheiden kant.

Bedrijfsleiders bouwen daarom vaak ook een aanvullend pensioen op vanuit hun vennootschap, die voor hen een groepsverzekering of IPT-verzekering afsluit waarmee een groter pensioenkapitaal kan verwezenlijkt worden. Om aan zelfstandigen zonder vennootschap dezelfde mogelijkheid te geven, kunnen zij vanaf juli 2018 een extra aanvullend pensioen opbouwen via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Hiervan zouden de voordelen en grenzen gelijk moeten zijn aan die voor zelfstandige bedrijfsleiders.

De premies die men betaalt voor een POZ leveren een belastingvermindering van 30 %  op. De maximale premie die men jaarlijks kan storten wordt berekend op basis van een specifieke “80%-regel”, waarbij het gemiddeld belastbaar beroepsinkomen over de voorbije 3 jaar als referentie-inkomen wordt genomen. Op de premies wordt wel een taks van 4,4 % ingehouden en bij de uitkering van het pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd wordt 10%  belastingen  geheven, samen met een Riziv-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2%).

Als we de aanvullende pensioenvormen fiscaal naast mekaar zetten, dan blijft de VAPZ echter de interessantste formule, gevolgd door het gewone pensioensparen (tot 960 €). Voor de zelfstandigen zonder vennootschap die dan nog middelen over hebben, biedt de POZ zeker potentieel om een extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Voor meer informatie over de POZ kan u terecht bij uw bank of verzekeringsagent.