Selecteer een pagina

Sinds 16 november 2020 kan je via de website van het VLAIO de subsidie ‘het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme’ aanvragen.

Deze subsidie is voor elke onderneming die wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60% in :

 • Ofwel de periode van 1 oktober tem 15 november 2020
 • Ofwel de periode van 19 oktober tem 15 november 2020

De referentieperiode is dezelfde periode in 2019. U kan zelf bepalen welke periode van omzetdaling u in aanmerking neemt.

Ook ondernemingen die in dezelfde periode verplicht gesloten werden of bleven ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité komen in aanmerking voor deze subsidie. Voor deze ondernemingen is het belangrijk eerst na te gaan of ze ook voldoen aan een omzetdaling van 60% binnen één van bovenstaande periodes.

Indien deze gesloten ondernemingen geen omzetdaling kennen van 60% binnen één van bovenstaande periodes, kunnen zij kiezen voor een bijkomende periode namelijk de periode vanaf de eerste sluitingsdag tem 15 november. Voor deze laatste periode dient er geen omzetdaling bewezen te worden.

Vermits de subsidie bedoeld is om bedrijven te ondersteunen die een omzetdaling kennen ingevolge de opgelegde maatregelen genomen door het Overlegcomité, dient de omzetdaling het directe of indirecte gevolg te zijn van de exploitatiebeperkingen ten gevolge van deze maatregelen. Een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor het berekenen van de omzetdaling.

De omzetdaling wordt namelijk aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

 

De premie bedraagt 10% van de omzet exclusief btw in:

 • ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de eerste verplichte sluitingsdag tot en met 15 november 2019

De maximale premie bedraagt:

 • voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer
 • voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020:
  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met  9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Er is eveneens een minimum subsidie van € 1.000 voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020 en van € 600 voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020. De minimum en maximumbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd.

 

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 31 december 2020.

 

Graag geven wij ook al mee dat het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme zal uitgebreid worden voor de periode van 16 november tem 31 december. Dit 2e deel van de subsidie kan pas aangevraagd worden vanaf 4 januari 2021.

 

Indien je er nog zaken onduidelijk zijn, contacteer gerust uw dossierbeheerder binnen KMG. Wij helpen jullie graag verder!