Selecteer een pagina

Sinds 4 januari 2021 kan je via de website van het VLAIO het 2e deel van de subsidie ‘het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme’ aanvragen.

Deze premie wordt toegekend aan ondernemingen met een omzetdaling van 60% in de periode van 16 november tem 31 december 2020. De referentieperiode is dezelfde periode in 2019.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn in deze periode, dienen geen omzetdaling aan te tonen.

Vermits de subsidie bedoeld is om bedrijven te ondersteunen die een omzetdaling kennen ingevolge de opgelegde maatregelen genomen door het Overlegcomité, dient de omzetdaling het directe of indirecte gevolg te zijn van de exploitatiebeperkingen ten gevolge van deze maatregelen. Een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor het berekenen van de omzetdaling.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

 

De premie bedraagt 10% van de omzet exclusief btw in de periode van 16 november tem 31 december 2019.

 

De maximale premie bedraagt:

  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

 

Er is eveneens een minimum subsidie van € 1.000. De minimum en maximumbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 februari 2021.

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme zal ook verlengd worden tot eind februari 2021. Het subsidiebedrag zal hier eveneens 10% van de referentieperiode bedragen. Zodra deze premie kan aangevraagd worden, brengen we jullie hier zeker van op de hoogte.

Indien er nog zaken onduidelijk zijn, contacteer gerust uw dossierbeheerder binnen KMG. Wij helpen jullie graag verder!