Om het ondernemerschap bij jonge studenten te bevorderen werd er een apart statuut ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een statuut van student-zelfstandige aanvragen. Op deze manier genieten student-zelfstandigen dezelfde (para)fiscale voorwaarden als jobstudenten.

Het statuut kan aangevraagd worden door zelfstandigen tussen de 18 en 25 jaar, die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling en daar op regelmatige basis les volgen met de bedoeling om een diploma te behalen dat in België erkend wordt.

Student-zelfstandigen van wie het inkomen onder bepaalde grenzen blijft, kunnen genieten van een voordelige bijdrageregeling inzake sociale bijdragen:

  • Netto belastbaar inkomen lager dan € 6.648,13 per jaar (in 2017): geen sociale bijdragen verschuldigd;
  • Netto belastbaar inkomen tussen € 6.648,13 en € 13.296,25 (in 2017): een verminderde bijdrage van 20,5% (voor starters) of 21% (vanaf het 2de jaar) verschuldigd, berekend op het inkomen boven het grensbedrag van € 6.648,13;
  • Netto belastbaar inkomen hoger dan € 13.296,25 (in 2017): sociale bijdragen zijn verschuldigd zoals bij elke zelfstandige in hoofdberoep.

Wordt er geen geraamd inkomen doorgegeven, dan betaal je als student-zelfstandige een forfaitaire voorlopige bijdrage van € 77,69 gedurende de eerste drie volledige jaren.

Voor elke student-zelfstandige zal in het jaar dat hij 25 wordt, vanaf het 4de kwartaal, het statuut gewijzigd worden naar dat van hoofdberoep.

Hoe zit het nu met het recht op kinderbijslag?

Blijft het netto belastbaar inkomen onder de grens van € 6.648,13, dan blijft het recht op kinderbijslag behouden.

Wordt de grens van € 6.648,13 overschreden, dan moet de student op eer verklaren dat hij niet meer dan 240 uren per kwartaal werkt om het recht op kinderbijslag te behouden.

Opgelet: tijdens de zomervakantie geldt de beperking van 240 uur niet.

Ook op fiscaal vlak is deze regeling voor student-zelfstandigen interessant. Net zoals bij jobstudenten zal de eerste inkomensschijf van € 2.660 niet in rekening worden genomen om te berekenen of zij nog fiscaal ten laste zijn.