Uw pensioendossier evolueert samen met u vanaf uw eerste stappen op de arbeidsmarkt tot aan uw pensioen. Wilt u weten hoe het zit met uw pensioen? mypension.be helpt u daarbij! U kan er uw eigen pensioendossier op de voet volgen.

Het online platform mypension.be integreert de gegevens van uw wettelijk (de eerste pensioenpijler) en aanvullend pensioen (de tweede pensioenpijler). Werknemers en zelfstandigen hebben hierdoor online toegang tot de opgebouwde pensioenrechten. Sinds 2017 kent het portaal verschillende toepassingen. Je kunt het globale overzicht bekijken van de verschillende aanvullende pensioenplannen waarvoor je bent aangesloten tijdens je loopbaan als werknemer of als zelfstandige. Je kunt de opgebouwde reserves als één kapitaal of als maandelijkse rente bekijken. En daarnaast kan je ook nagaan of je beschikt over een overlijdensdekking of niet. Als dat wel zo is, weet je ook meteen hoeveel je erfgenamen zullen krijgen in geval van overlijden voor je pensioen.

Tot slot zorgt het portaal er ook voor dat niemand nog geld misloopt. Vaak weten mensen niet meer of ze ooit al iets hebben opgebouwd, laat staan waar die zogenaamde ‘slapende’ rechten worden beheerd. Slapende rechten worden dan ook wel eens vergeten. Nu kan iedereen die ‘vergeten’ rechten opsporen. En dat is belangrijk, want zo ben je ook zeker dat bij pensionering alles wat je hebt opgebouwd ook wordt uitbetaald”.

https://www.youtube.com/watch?v=zbj7915hrpI