Selecteer een pagina

Als je aan de slag gaat als jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt. Welke vier zaken moet je zeker in de gaten houden?

1) Hoeveel uur mag ik werken?

Maximaal 475 uur per jaar

Door onder de grens van 475 uur / jaar te blijven, betalen jij en je werkgever minder sociale bijdragen. Wil je graag checken hoeveel uren/dagen je nog over hebt, dan kan je je aanmelden op de volgende link: Hoeveel uur mag ik nog werken?
Werk je toch meer dan 475 uur blijft je studentenovereenkomst gelden, maar verlies je het gunsttarief en betaal je 13,07% (i.p.v. 2.71%) sociale bijdragen.

Aparte regels voor de horeca!
Ben je aan de slag als student in de horeca dan kan je kiezen voor 2 systemen. Het statuut ‘jobstudent’ of het statuut ‘Gelegenheidsarbeid’. Meer informatie vind je terug onder volgende link: Werken in de horeca

2) Blijf ik kinderbijslag behouden?

Maximaal 240 uur / kwartaal 

Ben je 18 jaar of jonger  Kinderbijslag kan je niet verliezen door studentenarbeid

Ben je tussen de 18 en 25 jaar oud Dan behoud je je kinderbijslag op voorwaarde dat je niet te veel uren hebt gewerkt:

– Werk je als student in het eerste, het tweede of het vierde kwartaal dan mag je in dat kwartaal niet meer dan 240 uur werken. Overschrijd je toch de 240 uur in dat kwartaal, dan ben je je kinderbijslag voor heel dat kwartaal kwijt.

– Werk je in het derde kwartaal dan mag je onbeperkt werken als je na de zomer verder studeert. Studeer je na de zomer niet verder, dan blijft de 240 uur grens gelden voor het derde kwartaal.

– Studeer je af mag je nog een studentenjob uitoefenen in de zomervakantie tot 30 september.

– Ben je ingeschreven als werkzoekende, dan kan je wel nog kinderbijslag krijgen als je maandelijks inkomen de toegestane limiet niet overschrijdt. Meer informatie over een werkzoekende schoolverlater is hier terug te vinden: Werkzoekende schoolverlater

3) Moet ik belastingen betalen?

Tot maximaal 11.042,86 EUR / jaar

– Voor inkomstenjaar 2018 mag je netto belastbaar jaarinkomen niet hoger zijn dan 11.042,86 EUR / jaar. Dit is het brutobedrag min de sociale bijdragen.
Ga je meer verdienen, zal je effectief belastingen moeten betalen.

Dit wil niet zeggen dat je geen belastingaangifte moet indienen!

4) Betalen mijn ouders meer belastingen?

– Je ouders hebben een belastingvoordeel als je netto bestaansmiddelen lager zijn dan:

a) € 6.807,50 (als je ouders samen worden belast)
b) € 8.620,00 (als je ouders alleen worden belast)
c) € 10.207,50 (als je ouders alleen worden belast en jij een handicap hebt)

Dit zijn de brutobedragen, na afhouding van de sociale bijdragen geldig voor het inkomstenjaar 2018. Deze bedragen gelden alleen als je geen andere bestaansmiddelen hebt dan het loon uit studentarbeid en als je geen werkelijke beroepsinkomsten aangeeft.
Hoe bereken je de netto bestaansmiddelen? Rekentool