Vanaf 1 september is het nieuwe erfrecht van kracht. Hierbij zijn er een heleboel wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vroegere situatie. We zullen in wat volgt de belangrijkste hiervan in het kort overlopen.

Het beschikbare deel is het vrij toe te wijzen aandeel in een erfenis. Dit aandeel zal vanaf nu steeds de helft van de nalatenschap bedragen, ongeacht het aantal kinderen. Dit brengt met zich mee dat de meeste mensen ten opzichte van vroeger een groter gedeelte vrij zullen kunnen toewijzen.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap wordt een schenking voortaan gewaardeerd op het ogenblik dat zij gebeurt en niet langer bij het overlijden. De schenking wordt wel geïndexeerd tot aan het overlijden. Vroeger was dit alleen bij roerende goederen het geval en werd een onroerend goed gewaardeerd op het tijdstip van overlijden. In het nieuwe erfenisrecht wordt de algemene regel dus dat de schenking steeds, voor zowel roerende als onroerende goederen, wordt gewaardeerd op het tijdstip van de schenking zelf.

Vanaf heden bestaat er ook de mogelijkheid om samen met de erfgenamen, een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de nalatenschap. Mits een bepaalde, eerder uitgebreide, procedure wordt gevolgd kan men bijgevolg een bindende overeenkomst opmaken, waarbij er ruimere mogelijkheden aanwezig zijn dan bij een gewoon testament. Zo kan men bijvoorbeeld overeenkomen om te verzaken aan de vordering tot inkorting, mocht een schenking het beschikbare deel overschrijden.

Verder zijn de tarieven in zijlijn verlaagd. Zo is bijvoorbeeld het hoogste tarief van 65% bij het erven weggevallen en is het hoogste tarief 55% geworden. Dit is het geval zowel bij erfenissen tussen broers en zussen, als bij erfenissen tussen andere personen.

Tenslotte is de mogelijkheid voorzien om (een gedeelte van) een erfenis in rechte lijn door te schenken zonder dat hierop schenkingsrechten of erfbelasting moet worden betaald. Hierdoor kan men de zogenaamde generatiesprong toepassen. Voorwaarde is wel dat deze doorschenking binnen het jaar gebeurt.

Er zijn nog een heleboel andere, kleinere aanpassingen die ons hier te ver zouden leiden. Als men echter verdere details van het nieuwe erfrecht wenst te weten, of men wil een concreet geval bespreken, mag men uiteraard ons steeds contacteren.