Bij KMG volgen wij de maatregelen die in het leven geroepen zijn omwille van de coronacrisis op de voet. Een vraag die wij vandaag al wel eens horen luidt: ‘Heb ik recht op de compensatiepremie?’

De compensatiepremie is bedoeld voor ondernemingen met een vestiging in het Vlaams Gewest én die omwille van de opgelegde exploitatiebeperkingen getroffen worden door een enorm omzetverlies. Het gaat hier om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar wel zware gevolgen ondervinden van de crisis.

Voor wie?

Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van volgende categorieën vallen:

 • de eventsector en de ondernemingen die indirect door de afgelastingen ten gevolge van de maatregelen worden getroffen;
 • de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de maatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • de dienstenleveranciers die alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • de ondernemingen die essentiële diensten leveren;
 • Andere ondernemingen die substantiële beperkingen ondergaan door de opgelegde maatregelen. In deze categorie moet je je omzetverlies motiveren.

Bedrag?

De compensatiepremie bedraagt eenmalig 3.000 euro voor:

 • Zelfstandige in hoofdberoep;
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar inkomen heeft van minstens 13.993,78 euro;
 • Vennootschap met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • Vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,78 euro en 13.993,78 euro EN als loontrekkende niet 80% of meer zijn tewerkgesteld, komen in aanmerking voor de éénmalige premie van 1.500 €.

Er kunnen maximaal 5 premies per onderneming worden aangevraagd indien er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. Er dient maar 1 aanvraag te gebeuren voor alle exploitatiezetels samen.

Omzetdaling?

Er dient aangetoond te worden dat het omzetverlies in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, minstens 60% bedraagt.

De omzetdaling is de daling van de omzet excl BTW ingevolge verminderde prestaties die het gevolg zijn van de coronacrisis. Uitgestelde facturatie wordt hier dus niet bedoeld.

De omzetdaling zal aangetoond dienen te worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties, tijdsregistraties, goedgekeurde offertes die later geannuleerd werden, … Deze stukken zullen gedurende een periode van 5 jaar bijgehouden dienen te worden ter controle.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw’s komen in aanmerking voor deze premie op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Aanvraag?

De premie zal ten vroegste 1 mei 2020 aangevraagd kunnen worden via de website van VLAIO.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compensatiepremie-aan

De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk op 30 juni 2020.

Bij de aanvraag zal er een verklaring op eer moeten ingediend worden, waarbij je verklaart dat de omzetdaling minstens 60% zal bedragen. Na onderzoek zal de aanvraag al dan niet goedgekeurd worden. Deze beslissing zal je steeds via e-mail meegedeeld worden.

Indien achteraf toch blijkt dat de omzetdaling minder dan 60% bedroeg, of één van de andere voorwaarden geschonden werd, zal de premie moeten terugbetaald worden. Over de manier waarop de controles gaan uitgevoerd worden, is er nog niets bekend gemaakt.

Uitgesloten?

 • Patrimoniumvennootschappen;
 • Holdingvennootschappen
 • Managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds een compensatiepremie ontvangen heeft en waarin deze persoon ook bestuurder of vennoot is
 • Ondernemingen die verplicht werden hun werkzaamheden stop te zetten. (Deze ondernemingen en zelfstandigen kunnen beroep doen op de corona-hinderpremie.)

De steun kan eveneens niet gecombineerd worden met :

 • Corona hinderpremie
 • Achtergestelde leningen in het kader van de maatregelen bij PMV
 • De waarborg verleend door PMV ten gevolge van de crisis