Selecteer een pagina

Als ondernemer wil je mooie cijfers realiseren.  Tegelijk wil je de belastingdruk zo laag mogelijk houden.  Met een IPT spaar je voor later en kan je het belastbaar resultaat verlagen.

De Individuele Pensioentoezegging is een pensioenplan dat de vennootschap afsluit met jezelf als begunstigde.  Mits de beruchte 80%-regel wordt gerespecteerd en je een regelmatige bezoldiging hebt, mag de vennootschap de betaalde premies integraal aftrekken.  Wanneer je loon verhoogt, mogen ook de premies verhogen.

De backservice is een zeer interessante optie binnen je IPT. Het is een premie die je eenmalig of in schijven betaalt om fiscaal aftrekbare bedragen uit het verleden in te halen voor maximaal 10 jaar.  Je kan dit systeem toepassen in de volgende situaties:

  • Je werkte al in je vennootschap vóór er een IPT werd afgesloten
  • Je was voordien geen zelfstandige en had dus geen IPT
  • De vennootschap heeft aanvankelijk (te) lage premies gestort
  • Je loon verhoogt (tot een aannemelijk niveau)

Je vennootschap kan deze backservice integraal aftrekken van de winsten van het lopende boekjaar.

Bij vragen ben je altijd welkom bij je dossierbeheerder voor bijkomende informatie.