Wie via Airbnb zijn woning of een logeerkamer verhuurt riskeert binnenkort een controle door de belastingdienst. De fiscus heeft namelijk gerichte controles aangekondigd tegen Belgen die hun inkomsten uit Airbnb niet aangeven.

Belastingcontroleurs zullen binnenkort gaan speuren naar verhuurders op Airbnb en gelijkaardige websites. Verhuurders die betrapt worden op het niet aangeven van deze inkomsten riskeren boetes tot € 1.250 of belastingverhogingen tot 200% op de ontdoken belasting!

Hoe worden deze inkomsten nu belast?

Er werd een nieuwe categorie van diverse inkomsten ingevoerd: de inkomsten uit de deeleconomie.

Particulieren leveren steeds meer diensten aan mekaar via apps en elektronische platformen. Bekende voorbeelden zijn het verhuren van kamers met ontbijt of huizen via Airbnb, het verlenen van taxidiensten via Uber, de afhaalmaaltijden van Flavr, de klusjes van Listminut, enz.

De inkomsten uit deze deeleconomie worden beschouwd als een divers inkomen dat afzonderlijk belastbaar is aan 20%, na toepassing van een kostenforfait van 50%. Het effectieve belastingtarief bedraagt dus 10%.

Deze regeling is enkel van toepassing als de betreffende inkomsten niet hoger zijn dan € 5.100 (geïndexeerd bedrag voor 2017) op jaarbasis. Wordt dit grensbedrag overschreden dan worden alle inkomsten beschouwd als een beroepsinkomen.

De platformen die als tussenpersoon fungeren zullen op de vergoedingen bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën.

Opgelet voor de inkomsten uit Airbnb! Het nieuwe stelsel is niet van toepassing op de inkomsten van de verhuur van onroerende en roerende (meubilair) goederen. Deze blijven belastbaar als onroerend en roerend inkomen. Het zijn de inkomsten van bijkomende diensten zoals schoonmaak, serveren van een ontbijt, enz die onder het nieuwe stelsel vallen.

Wanneer er een globale prijs wordt gevraagd voor de verhuur van de kamer en de bijkomende diensten, dan wordt 20% van deze inkomsten beschouwd als de vergoeding voor de bijkomende diensten.

Hebben jullie inkomsten uit Airbnb of andere inkomsten uit de zogenaamde deeleconomie? Vergeet dit dan zeker niet aan ons door te geven zodat wij dit correct kunnen verwerken in jullie aangifte personenbelasting!