Selecteer een pagina

Het einde van het jaar is in aantocht en dat is traditioneel de tijd van de relatiegeschenken. Een flesje wijn, een horloge of een kalender behoren steevast tot het eindejaarslijstje van de onderneming die aan zijn beste klanten wenst te denken. Hoe worden relatiegeschenken fiscaal behandeld? Kunt u de BTW hierop recupereren en kunt u deze uitgaven opnemen bij uw beroepskosten in de directe belastingen?

BTW
Indien u de BTW integraal wenst te recupereren dan onthoudt u kort en bondig één bedrag: € 50,00 exclusief BTW. Die grens van € 50,00 geldt niet zozeer per geschenk, maar wel per genieter. Geeft u dus aan elke klant twee flessen wijn van € 40,00 dan kunt u de BTW daarop niet recupereren ongeacht of het individuele geschenk onder het grensbedrag blijft. Een uitzondering hierop is de BTW op geestrijke dranken (+22°) en tabaksproducten waarvan de BTW principieel nooit aftrekbaar is.

Directe belastingen
Bij de directe belastingen gelden andere regels. Relatiegeschenken zijn ten belopen van 50% aftrekbaar als beroepskost, ongeachte de prijs van het geschenk. Een uitzondering hierop zijn relatiegeschenken die u uitdeelt tijdens buitenlande zakenreizen; deze zijn 100% aftrekbaar in uw boekhouding. Bij relatiegeschenken met een waarde hoger dan € 125,00 dient u aan de administratie wel te laten weten wie de gelukkige ontvanger is.

Interessanter zijn geschenken in de vorm van reclameartikelen of ‘gadgets’. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden voor 100% als beroepskost worden ingebracht en de BTW hierop is ook volledig aftrekbaar. Daartoe dient u als schenker te bewijzen dat het geschenk duidelijk en blijvend de naam van uw onderneming draagt en met een grote hoeveelheid werd verspreid. De prijs moet uiteraard wel aanvaardbaar blijven, dus geen gouden horloges met uw firmanaam erop… .