Selecteer een pagina

3.858.814 euro. Dat is het totale bedrag dat de Rode Neuzen-actie het afgelopen weekend heeft opgeleverd voor jongeren met psychische problemen. De week voor Kerstmis organiseert Studio Brussel de tiende editie van de geldinzamelactie Music For Life onder het motto: “Iedereen zorgt voor iedereen”. Er zijn talrijke initiatieven die onze steun nodig hebben.

Indien u reeds uw solidariteit heeft laten blijken of nog plant om een gift te doen, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomstenbelastingen. Dit geldt zowel voor vennootschappen als particulieren.

Het moet in de eerste plaats gaan om een gift aan een instelling opgenomen in de wet of aan een erkende instelling. De administratie heeft een uitgebreide lijst opgesteld met de erkende Belgische instellingen die u op de site van de fiscus kunt terugvinden.

Daarnaast kan u alleen giften in geld aftrekken en dient deze gift minimum 40 euro te bedragen per instelling per jaar. Geeft u dus 20 euro aan instelling A en 20 euro aan instelling B, dan kan u de gift niet aftrekken. Geeft u echter in januari 15 euro aan instelling A en nog eens 25 euro aan dezelfde instelling A in de loop van het jaar, dan heeft u wel een voldoende grote gift gedaan aan deze instelling. U hoeft de gift dus niet in één keer te doen, opdat ze aftrekbaar zou zijn.

Tot slot mag u enkel giften in rekening brengen waarvoor u een geldig attest heeft ontvangen (“Kwijtschrift uitgereikt met toepassing van artikel 145/33 WIB92”).

Personenbelasting

De belastingvermindering in de personenbelasting bedraagt 45% van het bedrag van uw gift. Het is daarbij van geen belang op naam van welke echtgenoot de attesten zijn opgesteld omdat de vermindering wordt berekend per gezin.

Het bedrag dat recht geeft op belastingvermindering bedraagt maximaal 10% van het totale netto-inkomen (per belastingplichtige) met een absoluut maximum 376.350 EUR (per belastingplichtige). Per gezin (van twee gemeenschappelijk belaste belastingplichtigen) geldt bijgevolg een absoluut maximum van 752.700 EUR.

Vennootschapsbelasting

Het bedrag dat vennootschappen mogen aftrekken is beperkt tot maximaal 5 % van de totale fiscale winst voor aftrek van die giften en met een absoluut maximum van 500.000 EUR. Een gift is daarnaast enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar en dus niet overdraagbaar naar latere tijdperken.

Wanneer u een gift kan aftrekken binnen uw vennootschap, is het interessanter om de gift te doen met de vennootschap dan privé. Zoals gesteld leveren de aftrekbare giften een fiscaal voordeel op van 45% in de personenbelasting. Daar staat tegenover dat het nettoloon dat u heeft gebruikt om de gift te doen uit de vennootschap ongeveer 60% ‘kost’. (sociale bijdragen + belastingen). U dient dus meer te betalen om geld uit de vennootschap te halen dan het oplevert.