De gebeurtenissen als gevolg van het cornavirus volgen elkaar razendsnel op. Het is niet eenvoudig om het hoofd koel te houden. Bij KMG bouwen we de nodige expertise op om jullie zorgvuldig te begeleiden met de financiële en fiscale maatregelen genomen door de overheid. Naast de steunmaatregelen die we jullie al eerder gecommuniceerd hebben, heeft de federale regering bijkomende steunmaatregelen in het leven geroepen met betrekking tot de vennootschaps- en personenbelasting, de btw en de bedrijfsvoorheffing. 

De belangrijkste maatregel die het meeste impact op jullie zal hebben is het uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en de betaling van de btw en bedrijfsvoorheffing. 

 

Aangifte over…  Termijn indiening verlengd tot… 
Februari 2020  6 april 2020 
Maart 2020  7 mei 2020 
1ste kwartaal 2020  7 mei 2020 

 

Er is een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en de bedrijfsvoorheffing zonder dat er boetes of interesten worden aangerekend. 

 

Btw: 

 

Betaling voor…  Termijn verlengd tot… 
Maandaangifte – februari 2020  20 mei 2020 
Maandaangifte – maart 2020  20 juni 2020 
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  20 juni 2020 

 

Bedrijfsvoorheffing: 

 

Betaling voor…  Termijn verlengd tot… 
Maandaangifte – februari 2020  13 mei 2020 
Maandaangifte – maart 2020  15 juni 2020 
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  15 juni 2020 

 

Diegenen die hun aanslagbiljet van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting nu ontvangen (aanslag gevestigd vanaf 12 maart 2020) krijgen ook een extra termijn van 2 maanden, bovenop de normale betaaltermijn, zonder aanrekening van nalatigheidsintresten. 

 

KMG is een digitaal kantoor en dit is onze grootste sterkte tijdens deze corona crisis. Onze medewerkers zijn allemaal aan het werk via telewerk en onze dienstverlening loopt gewoon verder, zij het van op afstand.  

De digitale werking maakt het voor ons mogelijk om jullie aangiftes toch tijdig in te dienen. Onze klanten die reeds met ons digitaal portaal ClearFacts werken kunnen hun facturen blijven opladen zoals voorheen, maar ook de klanten die hun boekhouding toch nog op papier binnen brengen kunnen wij digitaal bijstaan!  

Laten we deze lockdown’ ook van de positieve kant bekijken: is dit niet het ideale moment om jullie administratie op orde te brengen? Scan al jullie documenten in en bezorg ze ons digitaal, wij zorgen voor een tijdige verwerking en indiening, zoals jullie van ons gewoon zijn. 

 

Stay healthy! 

 

Het KMG-team