Selecteer een pagina

Naast het klassieke overbruggingsrecht, het crisis- en heropstart-overbruggingsrecht bestaat er sedert 23 oktober 2020 het dubbel overbruggingsrecht. Ook de voorwaarden, de (aanvraag) termijnen en de bedragen wijzigen voortdurend …

Hieronder vatten wij de steunmaatregelen voor zelfstandigen (sociaal statuut) voor je samen. Heb je nog een specifieke vraag, of wil je graag verduidelijking omtrent een bepaalde maatregel, contacteer dan KMG.

 

Crisis-overbruggingsrecht

  1. verplichte sluiting

Als zelfstandige kom je in aanmerking voor het overbrugginsrecht, als de overheid je verplicht heeft om je activiteiten volledig of gedeeltelijk te stoppen. In dit geval kan je het crisis-overbruggingsrecht nog aanvragen zolang je onder de sluitingsmaatregelen valt, en dit over de periode april 2020 tot en met december 2020. De verlengingen gebeuren niet automatisch. Je moet telkens een nieuwe aanvraag indienen bij je eigen sociaal verzekeringsfonds.

Ook in het geval de activiteit van je onderneming voor minsten 60% afhangt van een sector die verplicht moest sluiten heb je recht op het overbruggingsrecht verplichte sluiting. (bijvoorbeeld een podiumbouwer voor evenementen).

2. vrijwillige sluiting

Val je niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen, maar was je bepaalde maanden minstens 7 opeenvolgende dagen gesloten? Dan kan je voor deze maanden het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Deze maatregel liep van maart tot en met augustus. Voor de maanden juli en augustus geldt er een (strengere) bijkomende voorwaarde : je moet aan de hand van objectieve elementen een duidelijke band met de COVID-crisis aantonen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit zelf onderbreken.

 

Dubbel crisis-overbruggingsrecht verplichte sluiting

De Federale Regering heeft bijkomende coronamaatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus: sinds 19 oktober moeten alle cafés en restaurants sluiten. Vervolgens werden vanaf 29 oktober de fitnesscentra, zwembaden, cultuurhuizen, … (recreatieve indooractiviteiten) verplicht hun deuren te sluiten. En uiteindelijk moeten sinds 2 november ook niet-essentiële zaken hun activiteiten onderbreken. Deze verplichte sluitingsmaatregelen gelden (voorlopig) tot en met 13 december.

Om deze zelfstandigen te ondersteunen, werd een dubbele overbruggingsuitkering aangekondigd voor oktober en november.

Ook de zelfstandigen die afhankelijk zijn (60%) van een verplicht gesloten sector, en die beslissen om de activiteiten volledig te onderbreken, hebben recht op het dubbele overbruggingsuitkering.

Voor de verplicht gesloten sectoren is de omvorming van een bestaande activiteit toegelaten, denk aan een restaurant dat tijdens de periode van verplichte sluiting een afhaalservice invoert.

 

Heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering)

Ben je volledig heropgestart na de eerste “Lock-downperiode” (na 3 mei)? Dan kan je een beroep doen op het heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering), bedoeld om zelfstandigen te ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten. Eén van de voorwaarden is een daling van je omzet (of bestellingen) met minstens 10%. De omzetdaling dien je te staven aan de hand van objectieve elementen, en moet je kunnen voorleggen bij een controle.

Het heropstart-overbruggingsrecht kan je niet combineren met het klassiek, of crisis-overbruggingsrecht.

Deze maatregel kan je aanvragen vanaf de maand volgend op de heropstart, ten vroegste vanaf juni. Ondertussen is ook deze maatregel verlengd tot en met december.

Voorbeeld : kapper met heropening op 18 mei

  • Maart – mei: crisis – overbruggingsrecht – gedwongen sluiting
  • Van juni – oktober : heropstart-overbruggingsrecht
  • November : dubbel crisis-overbruggingsrecht
  • December? : Crisis- overbruggingsrecht gedwongen sluiting of heropstart overbruggingsrecht