Selecteer een pagina

Omwille van de opgelegde coronamaatregelen ondervinden vele ondernemingen vandaag een enorme omzetdaling.
Om deze ondernemingen te ondersteunen werd de Corona Ondersteuningspremie in het leven geroepen.

Voor wie?

Ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest die:

  • hun zaak heropend hebben na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
  • open mochten blijven maar ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.

De onderneming moet dus ook onder het toepassingsgebied van de hinderpremie of de compensatiepremie vallen.
Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.
Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad komen niet in aanmerking.

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die evenveel sociale bijdragen betalen als in hoofdberoep, krijgen een eenmalige premie van 2.000 euro.
Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar beroepsinkomen hadden tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende maximum 80% tewerkgesteld zijn, krijgen een premie van € 1.000.

Momenteel kan de premie nog niet aangevraagd worden. Dit zal waarschijnlijk in de 2de helft van juli mogelijk zijn.
De premie dient aangevraagd te worden uiterlijk op 15 augustus 2020 op de website van Vlaio.