BTW-kwartaalaangevers

Vanaf 1 april 2017 zijn de btw-kwartaalvoorschotten voor btw-kwartaalaangevers definitief afgeschaft.  Hierdoor moeten de kwartaalaangevers vanaf het tweede kwartaal 2017 het saldo van de aangifte uiterlijk de 20ste van de maand volgend op het kwartaal voldoen. Er zijn geen tussentijdse voorschotten meer verschuldigd.

Onder de nieuwe regeling zullen de btw-kwartaalaangevers, net als de maandaangevers, een decembervoorschot moeten betalen.  Dit zal beschouwd worden als een voorschot op de btw die over het vierde kwartaal verschuldigd is.

Dit december voorschot is gelijk aan de btw verschuldigd over het derde kwartaal en moet voor 24 december worden betaald.