Lees hier onze blogs

POZ

Weet u hoeveel pensioen u zal krijgen wanneer u stopt met werken? Neen? Troost u, weinig mensen hebben daar een idee van. In vergelijking met werknemers en ambtenaren ligt het wettelijk pensioen het laagst voor de zelfstandigen waardoor het voor hen vaak moeilijk is...

Fake hybride onder vuur

De hybride auto wordt elke dag populairder in ons land. Tegelijk worden in het Zomerakkoord van de federale regering strengere fiscale regels aangekondigd voor de zogenaamde “Fake Hybrides”

Pensioensparen na het zomerakkoord

Er werd reeds in de media aangekondigd dat het systeem van pensioensparen zal aangepast worden vanaf 2018.
In het huidige systeem kan je maximum € 940 per jaar sparen waarbij je een belastingvermindering van 30% geniet.
In 2018 zal er een bijkomend systeem worden ingevoerd waarbij je de mogelijkheid hebt om jaarlijks € 1.200 te storten met een belastingvermindering van 25%.
Voor welk systeem moet je nu kiezen?

Hervorming vennootschapsbelasting

Dankzij het grote #zomerakkoord van de regering Michel zal de aangekondigde hervorming van de #vennootschapsbelasting er eindelijk komen. Stilaan raken er meer details bekend over het akkoord, dat als doel heeft: België aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders en de fiscale druk voor ondernemers en KMO’s verlichten. De hervorming zal verlopen in 2 fasen: vanaf inkomstenjaar 2018 en vanaf inkomstenjaar 2020.

Zomerakkoord

De federale regering heeft na dagen vergaderen een akkoord over de begroting en een reeks socio-economische en fiscale maatregelen. Over de details van het akkoord is er nog niet officieel gecommuniceerd, maar er zou onder meer een compromis zijn over verschillende belastingen.

Wij willen u alvast graag berichten over de mogelijke fiscale hervorming die er zit aan te komen n.a.v. het goedkeuren van de begroting.

Beschermen van de gezinswoning tegen schuldeisers

Sinds 2007 kan een zelfstandige of vrije beroeper die zich in de schulden werkt de risico’s voor de hoofdverblijfplaats beperken door een maatregel waardoor de gezinswoning niet vatbaar voor beslag kan worden verklaard. In 2013 werd deze optie zelfs nog uitgebreid waardoor sindsdien ook bijberoepers en gepensioneerden die bijklussen zich ermee kunnen indekken.

Ten laste?

De personen in het gezin die u ten laste kan nemen zijn een belangrijke aftrekpost binnen uw aangifte in de personenbelasting. Er bestaat soms onduidelijkheid over wie eigenlijk ten laste kan zijn.

Nieuw statuut voor de student-zelfstandige

Om het ondernemerschap bij jonge studenten te bevorderen werd er een apart statuut ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een statuut van student-zelfstandige aanvragen. Op deze manier genieten student-zelfstandigen dezelfde (para)fiscale voorwaarden als jobstudenten.