Bent u belastingplichtige en verkoopt u uw personenwagen die u gebruikte voor de uitoefening van uw beroep, dan is er op deze verkoop BTW verschuldigd. Wat velen echter niet weten is dat u bij de verkoop van uw personenwagen maar btw moet aanrekenen en betalen in verhouding tot uw beroepsgebruik met een maximum van 50%. Om gebruik te kunnen maken van deze regel is het wel vereist dat het voertuig bij de aankoop een aftrekbeperking heeft ondergaan (50% of minder op basis van het beroepsgebruik).

Voorbeeld: Een belastingplichtige met 100% recht op aftrek van btw koopt een nieuwe personenwagen voor een bedrag van 20.000 euro exclusief btw. De btw-aftrek wordt wettelijk beperkt tot het beroepsgebruik, of maximum 50%. Zijn maximum recht op aftrek bedraagt bijgevolg: 20.000,00 x 21% x 50% = 2.100,00 euro.

Bij wederverkoop van de personenwagen voor 10.000 euro inclusief btw dient hij op 50% van de maatstaf van heffing btw aan te rekenen. Om de maatstaf van heffing te bekomen waarop de btw verschuldigd is deel je het totaalbedrag door 2,21. In ons voorbeeld is dit dus: (10.000 / 2,21=) 4.524,89 EUR. De factuur wordt als volgt opgemaakt:

4.524,89 euro x 0% btw = 0,00 euro

4.524,89 euro x 21% btw = 950,22 euro

Totaal factuur = 4.524,89 + 4.524,89 + 950,22 = 10.000 euro

Om duidelijk te maken dat u deze regeling toepast dient u op de factuur het volgende te vermelden: ‘bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011.’

Opgelet: deze 50%-regeling is niet van toepassing wanneer u uw wagen heeft aangekocht bij een particulier en er dus geen btw betaald werd, of wanneer de aankoop onder de margeregeling viel (mogelijk bij een tweedehandsvoertuig). Ook voor uw bestelwagen of andere ‘echte’ lichte vracht kunt u geen gebruik maken van de 50%-regeling. De btw daarop werd bij de aankoop voor 100% afgetrokken en dus moet u bij de verkoop ook btw aanrekenen op 100% van de verkoopprijs.

Bij KMG merken we op dat bovenstaande regel niet altijd (correct) wordt toegepast. Moest u overgaan tot het verkopen van uw personenwagen aarzel dan niet om ons om hulp te vragen bij het opstellen van uw factuur.