Selecteer een pagina

Elektriciteit is de ‘brandstof’ van de toekomst. Automerken zetten steeds meer in op de ontwikkeling van de elektrische auto, en veel landen hebben plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat de wereld groener gaat rijden. In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, fiscale voordelen en premies. Het is dan ook niet zo vreemd dat de elektrische auto met name in het bedrijfsleven wint aan populariteit.

120% aftrekbaar

  • Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens 120% aftrekbaar. Deze 120% aftrek is dé fiscale stimulans om elektrisch te rijden. Ter vergelijking: voor een gewone benzine- of dieselauto varieert die fiscale aftrek tussen 50% tot 100% afhankelijk van de CO2 –uitstoot en het motortype van de auto. Vanaf 2020 wordt een nieuwe formule gehanteerd en zal de aftrek dalen naar 100%. Echter moeten we spreken van een tijdelijk fiscaal voordeel. Op het moment dat de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet meer wordt nageleefd zal de extra 20% alsnog belast worden.
  • Bij de (plug-in) hybrides is het verhaal complexer. Tot eind 2017 waren heel wat plug-in hybrides voor 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. De fiscus wil de aankoop van zogeheten ‘nephybrides’ fiscaal ontmoedigen. Vanaf 2020 worden zij ‘ontmaskerd’: hebben ze een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht, of een CO2-uitstoot van meer dan 50 gr/km, dan worden ze fiscaal gelijkgesteld aan een wagen met brandstofmotor, en ondergaan zij dezelfde (strengere) fiscale aftrekbeperking.
  • Plug-in hybride wagens die gekocht of geleased werden vóór 1 januari 2018 vallen onder de huidige wetgeving. Werden ze nadien aangeschaft, dan geldt automatisch de nieuwe fiscaliteit van 2020. In het algemeen kunnen we stellen dat plug-in hybrides minder fiscaal aantrekkelijk worden.

Voordeel alle aard

Wanneer je een bedrijfswagen ook privé gebruikt, wordt hiervoor extra belastbaar inkomen bij je personenbelasting geteld. Dit heet het voordeel-alle-aard, of kortweg VAA. De formule voor de VAA-berekening is de volgende: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-coëfficiënt x ouderdomspercentage.

Volledig elektrische wagens hebben een CO2-uitstoot van 0 en krijgen daarom een lage fictieve CO2-coëfficiënt die 4% bedraagt in 2019. Het ouderdomspercentage bedraagt 100% voor nieuwe wagens (0 tot 12 maanden oud).

Het minimum aan te rekenen VAA bij privé gebruik van een bedrijfswagen voor 2019 bedraagt 1.340€ per jaar. Elektrische wagens met een cataloguswaarde tot 39.083€ kunnen genieten van het minimum VAA, zijnde 1.340€. Bij een hogere cataloguswaarde hoort ook een hogere VAA.

Belasting op inverkeerstelling

In Vlaanderen zijn 100% elektrische auto’s (en waterstofwagens) vrijgesteld van BIV.
Tot 31 december 2020 worden ook plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50g CO2/km vrijgesteld. Tenslotte kunnen ook CNG-wagens van dit nultarief genieten tot eind 2020, o.a. op voorwaarde dat het fiscale vermogen niet hoger is dan 11 fpk.

Laadpalen

De aankoop en de installatie van een eigen laadpaal kan door bedrijven voor 120% worden afgetrokken. Vanaf 2020 daalt ook deze aftrek tot 100%. De elektriciteit die de laadpaal verbruikt om je elektrische auto op te laden, kan door bedrijven voor 75% worden afgetrokken.

Belastingplichtigen die investeren in een laadpaal voor elektrische voertuigen, hebben daarnaast nog recht op de verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 8%. Voor de investeringen die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 is het basispercentage van de aftrek (tijdelijk) verhoogd tot 20%.

Een elektrisch voertuig kost vandaag gemiddeld 30% meer dan een gewoon voertuig. Door de fiscale maatregelen wordt de investering wel erg aantrekkelijk gemaakt. Zeker nog tot het einde van 2019. De kosten van een elektrische personenwagen, alsook voor een laadpaal zijn nog voor 120% aftrekbaar. Het lage VAA en de vrijstelling van de inverkeerstelling zijn het kersje op de fiscale taart.