Selecteer een pagina
Klantenlisting

Klantenlisting

Jaarlijks, voor 31 maart, moeten btw-plichtige ondernemingen een klantenlisting indienen. Deze klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige...